ANEMONENS SCENEKUNSTSKOLE

Tænk hvis man kunne fortsætte oplevelsen og selv spille teater!

Anemones Scenekunstskole er et tilbud til skoler og institutioner og til børn og unge, der selv ønsker at stå på scenen.

Anemonens Scenekunstskole skaber forestillinger, workshops, forløb og events, der med fokus på krop, sprog og bevægelse styrker samværet og nærværet.

Scenekunst er en øjenåbner, der kan vende alting på hovedet –  og en mulighed for at opleve sig selv og verdenen i et nyt perspektiv.

At skabe scenekunst sammen er sjovt og udfordrende. Det kræver tillid - og mod til at sige JA til andres idéer og mod til at være sig selv.

Med udgangspunkt i ovenstående – og efter mange års iagttagelse af de æstetiske læreprocesser arbejdet med scenekunst kan igangsætte – har vi skabt en vifte af tilbud.

Læs om de forskellige tilbud her.

NYE TEATERGRUPPER (FOR BØRN & UNGE)

SCENEKUNST, LEG OG LÆRING (FOR INSTITUTIONER)

ÅBEN SKOLE (FOR FOLKESKOLER)

I altid er velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål.