Workshop for skoler & institutioner

Scenekunstskole+4.jpg

1. TEATER-EVENTYR

Med lys og flotte kostumer skaber vi et eventyrligt univers på teatret.            
Her kan børnene opfinde deres egne figurer og i små improvisationer opleve at spille teater sammen.
Workshoppen er oplagt til skoler og institutioner, der arbejder med eventyrgenren.

Sted: Anemonen
Varighed: 1 ½ time
Pris: 1000 kr.
Målgruppe: 1.-3. klasse + de ældste børnehavebørn

Fælles mål: Dansk, krop og drama - Kompetencemål: Kommunikation
Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i
nære hverdags-situationer.

Faglige læringsmål:
At eleverne lærer, at kroppen kan udtrykke stemning, mening og forståelse.
At eleven kan improvisere med kropssprog og stemme
At eleven kan deltage i rollelege og rollespil og har viden om dramatiske roller

Øvrige mål:
At eleverne gennem den udvidede teateroplevelse får et personligt kendskab og en tilknytning til en kulturinstitution.
At eleverne opnår en forståelse for det sceniske udtryk og får en naturlig tilgang til at benytte teatrets sprog.


2. TEATER MED KROPPEN

Kroppens sprog er i fokus, når vi gennem lege og fysiske teaterøvelser arbejder med følelsesudtryk på scenen. Via dialog og visualisering får børnene indsigt i, hvordan de kan afkode klassekammeraternes kropssprog og bruge denne viden positivt.

Sted: Teatret el. skolen
Varighed: 1 ½ time
Pris: 1000 kr.
Målgruppe: 3.-5. kl.

Fælles mål: Dansk – krop og drama – kompetencemål: Kommunikation
At eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer

Faglige læringsmål:
At eleven kan forstå eget og andres kropssprog
At eleven har viden om stemmens og kroppens virkemidler og kropssprog

Øvrige mål:
At eleverne gennem den udvidede teateroplevelse får et personligt kendskab og en tilknytning til en kulturinstitution.
At eleverne opnår en forståelse for det sceniske udtryk og får en naturlig tilgang til at benytte det æstetiske sprog.


3. TEATER OG BEVÆGELSE

En workshop i højt tempo med fokus på improvisation og samarbejde. Via fysiske teaterøvelser styrkes evnen til at arbejde i teams og udvikle hinandens idéer.

Sted: På skolen
Varighed: 1 ½ time
Pris: 1000 kr.
Målgruppe: 4.-9. klasse

Fælles Mål: Drama – valgfag - kompetencemål: Improvisation
At eleverne udvikler spontanitet og åbenhed i forhold til improvisation
At eleverne kan handle på et oplæg til improvisation

Faglige læringsmål:
At eleven kan dramatisere tekster og temaer sammen med andre
At eleven kan skabe fælles fortællinger sammen med andre


4. DIN KROP TALER

Se dig selv udefra og oplev hvordan du kan styre dit kropssprog, så det ikke begrænser dig. Via fysiske øvelser lærer eleverne på rekordtid, hvordan de kan forme deres kropssprog til at signalere styrke, sikkerhed og motivation. Workshoppen kan med fordel benyttes af klasser, der arbejder med præsentationsteknik, entreprenørskab og kropssprog.

Sted: Skolen
Varighed: 1 1/4 time
Pris: 1000 kr.
Målgruppe: 7.-9. klasse

Fælles mål: Dansk – Kompetencemål: Kommunikation
At eleven kan kommunikere med bevidsthed i overskuelige formelle og sociale situationer

Faglige læringsmål:
At eleven kan bruge kropssprog og stemme i oplæsning og mundtlig fremlæggelse
At eleven har viden om talerens virkemidler


5. TEATERWORKSHOP MED FRØKEN IGNORA

Med inspiration i historierne om Frøken Ignora, fordyber vi os i små handlingsforløb, hvor vi afprøver forskellige følelsesudtryk. Med udsigten fra vandtårnet, fiskehandleren og kæresten Georg, skaber vi nye figurer og gør fortællingerne levende.

Sted: Teatret el. skolen
Varighed: 1 1/4 time
Pris: 1000 kr.
Målgruppe: 2.-4. klasse

Fælles mål: Dansk – krop og drama - kompetencemål: Kommunikation
At eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer

Faglige læringsmål:
At eleverne lærer, at kroppen kan udtrykke stemning, mening og forståelse.
At eleven kan improvisere med kropssprog og stemme
At eleven kan deltage i rollelege og rollespil og har viden om dramatiske roller


6. IMPRO FOR ALLE

Improvisation handler om at finde på lige nu og her og gribe sin allerførste idé! Alle bud er gode!

Gennem leg og sjove teaterøvelser skaber eleverne deres egne improviserede historier, som de dramatiserer for hinanden på gulvet. I workshoppen kan der frit arbejdes med udvalgte genrer/temaer, som klassen kan arbejde videre med på skolen.

Sted: Teatret eller skolen
Varighed: 1 1/2 time
Pris: 975 kr.
Målgruppe: 6. - 10. klasse

Fælles mål: Dansk – kommunikation, Drama - dramaproduktion

Faglige læringsmål: I workshoppen lærer eleverne at smide kontrollen, følge deres intuition og handle her og nu! Samtidig styrkes klassens teamarbejde og deres evne til at skabe sammen.


7. INSTRUKTION

Har I brug for hjælp til teaterinstruktion? Idéer til manuskriptvalg el. input i forhold til tema og tidsplan?

Anemone teatrets instruktør Mette Andrée har stor erfaring i arbejdet med skoler og teater. Kontakt teatret, og fortæl kort om jeres projekt og ønsker, så vender vi tilbage.

Sted: Teatret eller skolen
Varighed: 1 1/2 time
Pris: 975 kr.
Målgruppe: 1. - 9. klasse

Kompetenceområde: Drama - dramaproduktion


8. SKÆVE EKSISTENSER

I workshoppen kommer eleverne helt tæt på samfundets skæve eksistenser, når de via scenekunstens metoder og teknikker skaber deres egne karakterer på gulvet.
Inspirationen og fordybelsen i temaet kan eventuelt understøttes af relevant litteratur, storyboard og collage, som eleverne på forhånd har arbejdet med.

Da eleverne skal have god plads på gulvet, hvor de blandt andet skal tegne, skrive og kunne bevæge sig frit mellem hinanden, kræver workshoppen gode pladsforhold. Workshoppen foregår på skolen.

Sted: Teatret eller skolen
Varighed: 2 1/2 time
Pris: 1500 kr.
Målgruppe: 8. - 10. klasse

Fælles Mål: Dansk - Fortolkning, Dansk - Kommunikation, Drama - Dramaanalyse, Drama - Dramaproduktion, Elevernes alsidige udvikling

Faglige læringsmål: I arbejdet med at skabe en karakter, der har særlige udfordringer ift. at leve under de normer og regler, samfundet kræver, får eleverne en unik mulighed for at undersøge og forstå særligt udsattes tanke- og handlemåder


9. TEATERWORKSHOPS MED FOKUS PÅ EKSISTENTIELLE TEMAER

Anemonen er aktive medspillere i Åben Skole med TEATERWORKSHOPS, der understøtter teateroplevelsen. Med udgangspunkt i forestillingens tema kommer alle elever på gulvet og arbejder fysisk og skabende med scenekunstens sprog.

Udvid teateroplevelsen med Teaterworkshops

Vi er aktive medspillere i den nye skolereform og lovgivningen om Åben Skole. Et af tiltagene er TEATERWORKSHOPS for skoler:

Med udgangspunkt i forestillingens tema, får eleverne en særlig mulighed for at forberede eller fortsætte oplevelsen i en professionelt ledet Teaterworkshop. Der kan også tilbydes workshops/videre arbejde på skolen bagefter.

Gennem sanse- og improvisationsøvelser sætter vi fokus på leg, nærvær, krop og stemme. Der bliver rig mulighed for at slippe kreativiteten løs og skabe egne karakterer på scenegulvet.

Alle workshops vil blive tilrettelagt individuelt med udgangspunkt i fælles trinmål, og vi vil gøre vores bedste for at skabe en tryg og hyggelig stemning, så alle får en god oplevelse med hjem.

Vi arrangerer også workshops for lærere og pædagoger.

Sted: Teatret eller skolen
Varighed: 1 1/2 time
Pris: 975 kr.
Målgruppe: 1. - 9. klasse

Kompetenceområde: Dansk - Kommunikation


10. FORLÆNG TEATEROPLEVELSEN - WORKSHOPS ÅRET RUNDT!

Anemonen arrangerer workshops med udgangspunkt i forestillingernes tema hele sæsonen. Temaerne i forestillingerne kan for eksempel være venskab, forandring eller frygt, der arbejdes med i børnehøjde i sjove, energifyldte og lærerige workshops.

Sted: Teatret
Varighed: 1 1/4 time
Pris: 1000 kr. + køb af teaterbilletter til den ønskede forestilling
Målgruppe: Alle