Vil I dybere ind i teateret? Her kan der bestilles sjove og spændende dramaworkshops til alle aldre.

1. TEATER-EVENTYR

Med lys og flotte kostumer skaber vi et eventyrligt univers på teatret.            
Her kan børnene opfinde deres egne figurer og i små improvisationer opleve at spille teater sammen.
Workshoppen er oplagt til skoler og institutioner, der arbejder med eventyrgenren.

Sted: Anemonen
Varighed: 1 ½ time
Pris: 1000 kr.
Målgruppe: 1.-3. klasse + de ældste børnehavebørn

Fælles Mål: Dansk, krop og drama - Kompetencemål: Kommunikation
Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i
nære hverdags-situationer.
Faglige læringsmål:
At eleverne lærer, at kroppen kan udtrykke stemning, mening og forståelse.
At eleven kan improvisere med kropssprog og stemme
At eleven kan deltage i rollelege og rollespil og har viden om dramatiske roller
Øvrige mål:
At eleverne gennem den udvidede teateroplevelse får et personligt kendskab og en tilknytning til en kulturinstitution.
At eleverne opnår en forståelse for det sceniske udtryk og får en naturlig tilgang til at benytte teatrets sprog.

2. TEATER MED KROPPEN

Kroppens sprog er i fokus, når vi gennem lege og fysiske teaterøvelser arbejder med følelsesudtryk på scenen. Via dialog og visualisering får børnene indsigt i, hvordan de kan afkode klassekammeraternes kropssprog og bruge denne viden positivt.

Sted: Teatret el. skolen
Varighed: 1 ½ time
Pris: 1000 kr.
Målgruppe: 3.-5. kl.

Fælles mål: Dansk – krop og drama – kompetencemål: Kommunikation
At eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer
Faglige læringsmål:
At eleven kan forstå eget og andres kropssprog
At eleven har viden om stemmens og kroppens virkemidler og kropssprog
Øvrige mål:
At eleverne gennem den udvidede teateroplevelse får et personligt kendskab og en tilknytning til en kulturinstitution.
At eleverne opnår en forståelse for det sceniske udtryk og får en naturlig tilgang til at benytte det æstetiske sprog.

3. TEATER OG BEVÆGELSE

En workshop i højt tempo med fokus på improvisation og samarbejde. Via fysiske teaterøvelser styrkes evnen til at arbejde i teams og udvikle hinandens idéer.

Sted: På skolen
Varighed: 1 ½ time
Pris: 1000 kr.
Målgruppe: 4.-9. klasse

Fælles Mål: Drama – valgfag - kompetencemål: Improvisation
At eleverne udvikler spontanitet og åbenhed i forhold til improvisation
At eleverne kan handle på et oplæg til improvisation
Faglige læringsmål:
At eleven kan dramatisere tekster og temaer sammen med andre
At eleven kan skabe fælles fortællinger sammen med andre

4. DIN KROP TALER

Se dig selv udefra og oplev hvordan du kan styre dit kropssprog, så det ikke begrænser dig. Via fysiske øvelser lærer eleverne på rekordtid, hvordan de kan forme deres kropssprog til at signalere styrke, sikkerhed og motivation. Workshoppen kan med fordel benyttes af klasser, der arbejder med præsentationsteknik, entreprenørskab og kropssprog.

Sted: Skolen
Varighed: 1 1/4 time
Pris: 1000 kr.
Målgruppe: 7.-9. klasse

Fælles mål: Dansk – Kompetencemål: Kommunikation
At eleven kan kommunikere med bevidsthed i overskuelige formelle og sociale situationer
Faglige læringsmål:
At eleven kan bruge kropssprog og stemme i oplæsning og mundtlig fremlæggelse
At eleven har viden om talerens virkemidler

5. TEATERWORKSHOP MED FRØKEN IGNORA

Med inspiration i historierne om Frøken Ignora, fordyber vi os i små handlingsforløb, hvor vi afprøver forskellige følelsesudtryk. Med udsigten fra vandtårnet, fiskehandleren og kæresten Georg, skaber vi nye figurer og gør fortællingerne levende.

Sted: Teatret el. skolen
Varighed: 1 1/4 time
Pris: 1000 kr.
Målgruppe: 2.-4. klasse

Fælles Mål: Dansk – krop og drama - kompetencemål: Kommunikation
At eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer
Faglige læringsmål:
At eleverne lærer, at kroppen kan udtrykke stemning, mening og forståelse.
At eleven kan improvisere med kropssprog og stemme
At eleven kan deltage i rollelege og rollespil og har viden om dramatiske roller

6. Forlæng teateroplevelsen - Workshops året rundt!

Anemonen arrangerer workshops med udgangspunkt i forestillingernes tema hele sæsonen. Temaerne i forestillingerne kan for eksempel være venskab, forandring eller frygt, der arbejdes med i børnehøjde i sjove, energifyldte og lærerige workshops.

Sted: Teatret
Varighed: 1 1/4 time
Pris: 1000 kr. + køb af teaterbilletter til den ønskede forestilling
Målgruppe: Alle