Scenekunst, leg
og læring

SP13.jpg

Scenekunst, leg og læring er et sprogstimulerende undervisningsforløb, der benytter dialog, scenekunst og billedkunst som metode og udtryksform.

Forløbet giver eksempler på, hvordan man kan bruge en scenekunstnerisk oplevelse som inspiration til at skabe et længerevarende tematisk læringsforløb.

Forløbet er støttet af Københavns Børne- og Ungdomsforvaltning og er gratis for de deltagende institutioner.

Scenekunst, leg og læring henvender sig fortrinsvis til førskolegrupper og tilbydes i 2018/2019 til 15 københavnske institutioner.

Med udgangspunkt i læreplanstemaet Sproglig udvikling indeholder forløbet øvelser, der styrker det verbale sprog, det fysiske sprog og det skabende sprog.

Forløbet henvender sig primært til den deltagende børnegruppe, men skal også ses som et pædagogisk kompetenceløft i forhold til at skabe fremtidige sprogstimulerende temaforløb i institutionerne.

Alle forløb tilrettelægges og ledes af en professionel scenekunstner med pædagogisk baggrund.

Læs mere om Scenekunst, leg og læring på Åben Dagtilbud eller kontakt os via mail: Mette@anemonen.dk

Læs også artikel om forløbet her.


Os voksne ser det som et uvurderligt værktøj til at tale med de 5-årige om alle de ‘svære’ følelser.
— Peter, Souschef Berlingske Børnehus ved Kongens Have
Instruktøren var blevet forberedt på vores børns sproglige niveau og hun var tydeligvis erfaren i forhold til at tilpasse niveauet og fastholde børnenes opmærksomhed og se børnenes initiativer.
— Bettina & Laura, Børnehaven Voldparken