s c e n e k u n s t, l e g & l æ r i n g

825.JPG
 
 

Scenekunst, leg og læring er et sprogstimulerende undervisningsforløb, der benytter dialog, scenekunst og billedkunst som metode og udtryksform.

Forløbet giver eksempler på, hvordan man kan bruge en scenekunstnerisk oplevelse som inspiration til at skabe et længerevarende tematisk læringsforløb.  

Forløbet er støttet af Københavns Børne- og Ungdomsforvaltning og er gratis for de deltagende institutioner.

Scenekunst, leg og læring henvender sig fortrinsvis til førskolegrupper og tilbydes i 2018/2019 til 15 københavnske institutioner.

Med udgangspunkt i læreplanstemaet Sproglig udvikling indeholder forløbet øvelser, der styrker det verbale sprog, det fysiske sprog og det skabende sprog.

Forløbet henvender sig primært til den deltagende børnegruppe, men skal også ses som et pædagogisk kompetenceløft i forhold til at skabe fremtidige sprogstimulerende temaforløb i institutionerne.

Alle forløb tilrettelægges og ledes af en professionel scenekunstner med pædagogisk baggrund.

Har i en institution, der er interesseret i at følge et forløb, kan I læse mere om Scenekunst, leg og læring på Åben Dagtilbud eller kontakte os via mail: Mette@anemonen.dk

Udtalelser om forløbet

”Det har været en fornøjelse at deltage og det har virkelig sat sig spor hos de børn, der deltog. Det er en rigtig god ide at koble teater og kropssprog. Børnene tændte på det med det samme og gik direkte hjem efter første workshopdag (intro til teatret og Ignora forestilling) og gik i gang med at spille teater. Vi behøvede næsten ikke at gøre noget. Vi har også hørt fra forældre som er blevet instruerede derhjemme til at spille forskellige roller. "Sådan skal du se ud, fordi du er ked af det" osv. De har virkelig taget den nye begrebsverden om kropssprog til sig. Og os voksne ser det som et uvurderligt værktøj til at tale med de 5-årige om alle de "svære" følelser. Hvis noget sådant også bliver tilbudt næste år, vil vi skynde os at tilmelde os. Det er virkelig guld for børnene, der skal i skole året efter!”

Peter, Souschef Berlingske Børnehus ved Kongens Have

”Instruktøren var blevet forberedt på vores børns sproglige niveau og hun var tydeligvis erfaren i forhold til at tilpasse niveauet og fastholde børnenes opmærksomhed og se børnenes initiativer. I forhold til teaterforestillingen var den lidt for lang til vores børn, men på grund af deres forforståelse kunne de genkende og fastholde opmærksomheden. Forløbet har også givet anledning til at børnene har talt om Frk Ignora i andre sammenhænge. Således sad en stue på en regnvejrsdag og så en film hvori en svane døde. Derpå begyndte de børn, der har deltaget i forløbet at fortælle. Det afledte en længere snak i børnegruppen om Ignora og hendes ridser i hjertet” 

Tak for et lærerigt og inspirerende forløb for børn & voksne.

Bettina & Laura, Børnehaven Voldparken