Partnerskaber

Anemonens partnerskaber med Sølvgades skole og Tingbjerg skole er støttet af Børne- og Ungdomsforvaltningen.

IMG_7937.jpg

Mål og målsætning

Alle elever skal i løbet af indskolingen inviteres i teatret flere gange og opleve, hvordan teateroplevelsen kan forlænges og bearbejdes gennem scenekunstneriske workshops, der skabes med inspiration fra forestillingernes temaer.

Eleverne får en introduktion, kendskab og nærmere tilknytning til en lokal kulturinstitution.

Skolerne inddrager arbejdet med scenekunst og dets virkemidler aktivt i undervisningen.

Partnerskabets aktiviteter udføres både på teatret og i skolen.

Læs mere om partnerskaber i artiklen her.

Læringsmål

De konkrete workshops og scenekunstneriske forløb tager udgangspunkt i dansk og dramafagets kompetence-, færdigheds- og vidensmål.

Der arbejdes desuden med at eleverne:

  • Stifter bekendtskab med teatrets form, metoder og sprog

  • Får redskaber til at formidle og agere på scenen - individuelt og i grupper

  • Prøver kræfter med at spille en anden rolle end sig selv

  • Styrker deres evne til at sige JA til andres idéer